Plan de realizare

Etapa 2 (2021)

Proiectarea și construcția biofiltrelor.
Modificarea exoscheletelor în vederea promovării creșterii bacteriilor și analiza fizico-chimică a structurilor obținute.

Etapa 3 (2022)

Încărcarea biofiltrului cu materiale active și determinarea comparativă a creșterii biomasei pe noile substraturi naturale și respectiv modificate.
Experimente de epurare a apei utilizând noile materiale filtrante cu determinarea unor parametri ai apei ca: amoniu, nitriți, nitrați, carbon organic dizolvat, etc.

Diseminarea informației științifice și actualizarea paginii proiectului se vor desfășura continuu ori de câte ori datele experimentale o vor permite. Se vor publica cel putin 3 lucrari științifice, iar proprietatea intelectuală va fi protejată prin brevetare, cel mai probabil în ultima etapă a proiectului.

EnglishRomanian